Vo.Enc.movie.みかげ星人(@utau_mikage)

Mix. れう (@Leu_desu) 様

Illust.K-Aえで(かえで) (@KAe_1_06) 様

『本家様』

https://youtu.be/6ZUJj9ehvGQ

【SNS】

【Twitter】▹▸(@utau_mikage)
【Instagram】▹▸(utau_mikage)
【ニコ動】▹▸(sm35097654)
【TikTok】▹▸(@utau_mikage)