SLAVE.V-V-R様の『このピアノでお前を8759632145回ぶん殴る』を歌わせて頂きました。

一緒に殴り合ってくれた、ととと君ありがとう…!

ーーーーーーーーーーキリトリ線ーーーーーーーーーー

=本家様:https://youtu.be/EDfIgucXQyg =

《Vocal》
L!ly
https://twitter.com/Li1yda

ととと -tototo-(素敵な対戦相手)
https://twitter.com/tototo_desu
https://www.youtube.com/channel/UCbKPwtlRWEzYuJUluRB4KsA

《Mix》
yoz
https://twitter.com/yoz_mix

《Enc》
Shu
https://twitter.com/mfmf_shu