Vo.Enc.みかげ星人(@utau_mikage)

Mix. れう (@Leu_desu) 様

『本家様』

https://youtu.be/dOxds5ReGd0

https://youtu.be/a-t0jwon7_E

【SNS】

【Twitter】▹▸(@utau_mikage)
【Instagram】▹▸(utau_mikage)
【ニコ動】▹▸(sm35097654)
【TikTok】▹▸(@utau_mikage)